eMAIL to Giannis
Για την γνώση του ΘΕΟΥ

Για την γνώση του ΘΕΟΥ και αγάπη προς Αυτόν

Αξίωσόν με Κύριε , γιγνώσκειν σε καί αγαπάν , ουκ εν τη γνώσει τη εν τω σκορπισμώ του νού ,

τη εκ της γυμνασίας γινομένη , αλλ αξίωσόν με εκείνης της γνώσεως , εν η ο νούς θεωρών σε ,

δοξάζει την φύσην σου εν τη θεωρία τη κλεπτούση την αίσθησιν του κόσμου από της διανοίας .

Αξίωσόν με υψωθήναι εκ της θέας του θελήματος της γεννώσηςτας φαντασίας , και ιδείν σε εν τη βία του δεσμού

του Σταυρού , εν εν τω μέρει τω δευτέρω της του νου σταυρώσεως , του εν ελευθερία αναπαυομένου από της

ενεργείας των νοημάτων εν τη διηνεκεί σου θεωρεία της υπέρ φύσιν .

Θες εν εμοιαύξησιν της αγάπης σου , ινα οπίσω του έρωτός σου ελθώ εκ του κόσμου τούτου .

Κίνησον εν εμοί την κατανόησιν της ταπεινώσεώς σου , εν η εν τω κόσμω ανεστράφης εν τω καταλύματι ,

ο εφόρεσας εκ των μελών ημών , μεσιτεία της Αγίας Παρθένου , ινα εν τη αδιαλείπτω μνήμη ταύτη δέξωμαι

μεθ ηδονής την ταπείνωσιν της φύσεώς μου .

Αγίου Ισαάκ του Σύρου

Προσευχητάριον του Σιμωνώφ , εκδ. Σχοινά Βόλος 1964 , σελ. 159