eMAIL to Giannis
Ακτιστες Ενέργειες του ΘΕΟΥ

Η προσευχή η νηστεία , η αγρυπνία , όπως και όλη η χριστιανική άσκηση , είναι καθήκοντα χριστιανικά .

Αλλά ο σκοπός-νόημα της ζωής μας ( ο στάρετς Σεραφείμ εξηγεί τον σκοπό και το νόημα της ζωής στον Μοτοβίλωφ ,

ο FRANKL το ανακάλυψε μετά 100 έτη ) , δεν είναι να εκπληρώσομε αυτά , διότι αυτά είναι μόνο τα μέσα .

Ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να προσπαθήσουμε πάση θυσία να αποκτήσομε το Άγιο Πνεύμα .

Σύμφωνα με αυτά , η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος είναι ο σκοπός-νόημα  της ζωής μας . 

. . . Με ποια έννοια , λέτε ότι πρέπει να κερδίσουμε το Άγιο Πνεύμα ; ρώτησα εγώ , δεν το είχα κατάλαβα αρκετά . . .

Κερδίζω σημαίνει αποκτώ , μου απάντησε . Ξέρετε τι σημαίνει αποκτώ χρήματα . Αυτό το ίδιο ισχύει και για το Άγιο Πνεύμα .

Ο σκοπός της επίγειας ζωής για τον κοινό άνθρωπο είναι να κερδίσει χρήματα η να απόκτησει τιμές , διακρίσεις και βραβεία .

Το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης κεφάλαιο και μάλιστα το αιώνιο κεφάλαιο και ο μοναδικός θησαυρός μιας αστείρευτης πηγής

εις τον αιώνα . Κάθε έργο που έγινε από αγάπη προς τον Θεό Λόγο Ιησού Χριστό φέρει την χάρη του Άγιου Πνεύματος ,

όμως τούτο κατορθώνεται ε υ κ ο λ ό τ ε ρ α με την νοερή προσευχή , διότι αυτή αποτελεί το διανοητικό εργαλείο ό ρ γ α ν ο

που διαθέτουμε . Μπορεί να θέλετε να πάτε στην εκκλησία , αλλά η εκκλησία είναι μακριά ή να έχει τελειώσει η λειτουργία .

Ή , ενδεχομένως , επιθυμία σας είναι να βρείτε και να ελεήσετε κάποιον φτωχό , αλλά πτωχός δεν υπάρχει .

Ίσως επιθυμείτε να γίνετε απαθής , αλλά δεν έχετε τις πνευματικές δυνάμεις . Αλλά για την νοερά προσευχή , την προσευχή

του ( Αδιαλείπτως προσεύχεστε ) υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα . Είναι προσιτή τόσο στον πλούσιο , όσο και στον φτωχό ,

στον εγγράμματο , όσο και στον απλοϊκό , στον ισχυρό , ή στον αδύναμο , στον υγιή όσο και στον ασθενή , στον δίκαιο όσο

και στον αμαρτωλό . Η δύναμη της Προσευχής είναι τεράστια και περισσότερο από ότι δήποτε άλλο αυτή ελκύει το Άγιο Πνεύμα .

. . . Γέροντα , είπα ,όλη την ώρα μιλάτε για την χάρη του Άγιου Πνεύματος , την οποία πρέπει να αποκτήσομε , αλλά πως και που

μπορώ να την δω ; Τα καλά έργα είναι απτά και ορατά . Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να γίνει ορατό ;

Πως θα μπορούσα να γίνω και εγώ ( εγώ ; ) προσωπικά μάρτυς αυτής της εμπειρίας . . . ;

Ο πατήρ Σεραφείμ του Sarov με αγκάλιασε και μου είπε , Αγαπητέ μου , εμείς είμαστε και οι δυο τώρα εν ΠνεύματιΑγίω .

Γιατί δεν με κοιτάζετε ;

. . . Γέροντα , δεν μπορώ να σας κοιτάξω διότι το πρόσωπο σας έγινε φωτεινότερο και από τον ήλιο και τα μάτια μου έχουν θαμπώσει . . .

Μη φοβάσθε , διότι και εσείς έχετε γίνει τώρα φωτοφόρος όπως και εγώ . Έχετε και εσείς τώρα πληρωθεί από το Άγιο Πνεύμα ,

αλλιώς δεν θα μπορούσατε να με δείτε έτσι όπως με βλέπετε . Λοιπόν αγαπητέ μου γιατί δεν με κοιτάζεις κατά πρόσωπο  ;

Μη φοβάσαι ο ΚΥΡΙΟΣ είναι μαζί μας !

. . . Τον κοίταξα και αναρίγησα , φανταστείτε τον ήλιο καταμεσήμερο και στο κέντρο του ήλιου να βλέπετε πρόσωπο ανθρώπου ,

ο οποίος μιλά μαζί σας . Βλέπετε τις εκφράσεις του προσώπου του , ακούτε την φωνή του , αισθάνεστε το χέρι του να σας ακουμπά

προστατευτικά γύρω από τον ώμο σας . . . Τι αισθάνεστε ; ρωτά .

Ησυχία και ειρήνη ανέκφραστη , απάντησα , Και τι άλλο ; Να γεμίζει η καρδιά μου από άρρητη χαρά

Αυτή η χαρά που αισθάνεστε είναι μηδαμινή όταν συγκριθεί με εκείνη τη χαρά για την οποία έχει γραφεί ( οφθαλμός ουκ είδε

και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη , α ητοίμασεν ο Θεός τοις αγαπώσιν Αυτόν ) .

Όταν ρώτησαν τον Άγιο Σεραφείμ του Sarov ποια προϋπόθεση έλλειπε από τους χριστιανούς της εποχής του ( αυτό μάλλον ισχύει

και για το σήμερα ) δια να αποκτήσουν τους καρπούς της μυστικιστικής αγιότητας , οι οποίοι στο παρελθόν ήσαν άφθονοι ,

απάντησε : Η απόφαση , η έλλειψη της ισοδυναμεί με ραθυμία